Project Description

Anna Tyczkowska

Zwariowana i zawsze uśmiechnięta Pani Prezes ;) nauczycielka języka niemieckiego, animatorka Grup Zabawowych, koordynatorka programu Starszy Brat Starsza Siostra. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała jako pedagog, nauczyciel, stażystawolontariusz. Zajmowała się profilaktyką zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, opiekowała się kobietami w sytuacjach trudnych oraz nauczała i naucza. Dla niej nie ma dzieci trudnych, są tylko trudne sytuacje, które zawsze da się rozwiązać.

Anna Tyczkowska prowadzi następujące zajęcia:

  • kursy przygotowujące do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • kursy języka niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • kursy języka niemieckiego dla opiekunek osób starszych.